Lidt praktisk

Som medlemmer i KGB’s Erhvervsklub kan optages erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner, offentlige myndigheder samt foreninger m.v.

Et basismedlemskab koster 5.000 kr.+ moms årligt og giver mulighed for at deltage i diverse arrangementer, foredrag, møder m.v., samt ret til:

at få sit navn eller forretningskendetegn opsat på særlig plads på stadion i forbindelse med hjemmekampe.
at modtage sæsonkort
at modtage diverse forskellige reklameartikler
at bruge Erhvervsklubbens logo i egen markedsføring
at modtage eventuelle nyhedsbreve
at modtage mappe med diverse materiale, herunder beskrivelse og præsentation af medlemsvirksomheder

Foreningens myndighedForeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt. Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf KGB har ret til at vælge det ene.

Der udarbejdes årligt regnskab for KGB’s Erhvervsklub, som revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Til forsiden