Erhvervsklub KGB

Et erhvervs- og fodboldsamarbejde, hvor fordelene breder sig som ringe i vandet.

Som medlem af Erhvervsklub KGB er virksomheden med i et attraktivt netværk af erhvervsvirksomheder på Kalundborgegnen.

Vores vision

KGB er en velfungerende fodboldklub med et højt ambitionsniveau.

Vi vil med Erhvervsklub KGB være med til at støtte den positive udvikling KGB er inde i.

Et medlemskab af KGB’s erhvervsklub vil være med til at støtte og fremme dette.

Herudover har Erhvervsklub KGB som formål at udøve reklamevirksomhed og formidle markedsføring for medlemmerne samt i øvrigt arrangere aktiviteter i tilknytning til KGB:

Erhvervsklub KGB har endvidere som vigtigt mål at etablere et stærkt lokalt netværk blandt medlemmerne. Dette netværk skal på sigt styrke og udvikle de forretningsmæssige samarbejdsmuligheder, der findes i medlemskredsen.

For erhvervslivet i Kalundborg vil Erhvervs-klub KGB arbejde for, at der hele tiden sker noget, at der er gode spændende arrangementer samt ikke mindst topfodbold at se på. Alt sammen med til at løfte kulturlivet i området, således at det forhåbentligt bliver lettere at tiltrække arbejdskraft og nye indbyggere til området.

Vær med til at støtte os – det gavner jer selv i den sidste ende!

Medlemskab

I KGB’s Erhvervsklub kan optages erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner, offentlige myndigheder samt foreninger m.v.

Pris

Et basismedlemskab koster 5.000 kr.+ moms årligt og giver mulighed for at deltage i diverse arrangementer, foredrag, møder m.v., samt ret til: