Kontakt Erhvervsklub KGB

Formand Thomas Philip

Skriv til os

Foreningens myndighed

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt. Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf KGB har ret til at vælge det ene.

Der udarbejdes årligt regnskab for KGB’s Erhvervsklub, som revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.